Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Zakup
  5. Zakup pytania
  6. Brak przycisku zaksięguj

Brak przycisku zaksięguj

 wchodzę do zamówienia i brak mi przycisku zaksięguj. 

odpowiedź:

Aby pojawił się przycisk zaksięguj, dane zamówienie musi być bieżące ( należy w liście zamówień wcisnąć link „bieżące” ) 

jednocześnie aby zaksięgować dane zamówienie nalezy mieć prawo :  p_realizacja_zakupu