Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Problemy i pytania
  6. Podczas dodawania struktury program się zwiesił

Podczas dodawania struktury program się zwiesił

Zarejestrowałem program, jednak podczas budowy struktury (kategoria, grupa, podgrupa lub indeks) program się zawiesił.

w pierwszej kolejności :

1) proszę zaktualizować program: 

Menu -> Aktualizuj program (menu prawa strona)

2) proszę zajrzeć do praw:

Menu -> Konfiguracja -> Użytkownicy