Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Zakup
  5. Zakup pytania
  6. A co z autoryzacja zakupów ?

A co z autoryzacja zakupów ?

A co z autoryzacja zakupów ?

odpowiedź:

    Jest prawo do zamykania zakupu, i PU ( poziom uprawnień ) do dekretów. wydaje się to wystarczające. Zakup jako operacja gospodarcza, z reguły …już był przed wpisaniem do programu . W związku z tym jakby nie ma potrzeby autoryzować go,  jedyne co można zrobić to nadzorować proces księgowania, a tutaj te 2 uprawnienia powinny wystarczyć.