Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Zmiana nazwy indeksu

Zmiana nazwy indeksu

Uwaga! Zmiana indeksu pociąga za sobą zmiany także w dokumentach archiwalnych, zmiania wszystkie miejsca w programie, w których występował dany indeks. Opcja potencjalnie niebezpieczna

Menu -> Magazyn -> Zawartośc magazynu -> Szukamy indeks -> Niebieskie tło pod nim -> Indeks

tam zmieniamy indeks