Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Poczta, konfiguracja w domenie elaboro.pl

Poczta, konfiguracja w domenie elaboro.pl

W Elaboro Online System każdy użytkownik ma zakładaną automatycznie skrzynkę pocztową ( dostęp np. przez outlook, thunderbird, gmail ) .

Dane do skrzynki pocztowej

konfiguracja na przykładzie użytkownika – piotr:

identyfikator firmy: program


Dane serwera poczty przychodząca POP:

login (nazwa konta):  piotr@program.elaboro.pl

hasło: takie jak w programie

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

serwer pop3:  program.elabro.pl 

port POP3: 110


Dane serwera poczty przychodząca IMAP:

login (nazwa konta):  piotr@program.elaboro.pl

hasło: takie jak w programie

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

serwer pop3:  program.elabro.pl 

port IMAP: 143


uwaga ! dane nowej skrzynki IMAP (login, hasło) synchronizowane  są z systemem elaboro 1 na godzinę, więc nowa skrzynka pocztowa IMAP może zadziałać po pewnym czasie. Ta uwaga dotyczy tylko zakładania nowych skrzynek, po synchrnizacji (założeniu skrzynki) poczta wysyłana i odbierana jest bez opóźnień.


Dane serwera poczty wychodzącej (SMTP):

uzywaj identyfikatora użytkownika oraz hasła: tak

użytkownik: piotr@program.elaboro.pl

serwer smtp: program.elabro.pl

port SMTP : 25,587,465 ( do wyboru jeden z 3 )

używaj bezpiecznego uwierzytelniania: tak

hasło: takie same jak w programie


Uwagi:

uwaga ! w neostradzie domyślnie zablokowany jest port 25 dla poczty wychodzącej, poniżej instrukcja jak go odblokować:

zasady loginu poczty obowiązują identyczne jak w logowaniu do sklepu

Articles