Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Drukarka fiskalna uruchomienie Activex

Drukarka fiskalna uruchomienie Activex

Jeśli twoja przeglądarka niepoprawnie uruchomiła kontrolkę ActivX 
I nie widzisz modułu do obsługi banków lub drukarka fiskalna nie działa

Należy:

Trzeba mieć uprawnienia administratora żeby zainstalować ActivX

1) Zainstalować sterowniki ODBC ( krok ten wykonać jeśli uzywa się Activex 0, lub systemu Wyciągi bankowe )

A) Pobrać program: sterowniki ODBC do postgresSQL: Psqlodbc.exe 


B) Zainstalować ten program

2) W Internet Explorer udostępnić technologię Activx

W Przypadku problemów z uruchomieniem Internet Explorera należy skorzystać z programu:

A) Uruchomić Internet Explorer, następnie wejść do: 

Narzędzia -> Opcje -> Zabezpieczenie -> Zaufane witryny -> Witryny

Tam odznaczyć żadaj weryfikacji serwera po https dodać witrynę:

elaboro.pl

lub domenę programu dla demo np. demo.elaboro.pl

B) mając zaznaczone zaufane witryny wchodzimy w poziom niestandardowy i we wszystkich pozycjach gdzie występuje activx właczamy opcje włacz, przykład w załączonym filmie.

3) Paragony fiskalne można drukować na 2 sposoby:

A) poprzez zaznaczenie przy fakturze opcji Drukarka fiskalna, wtedy przy wydruku dokumentu wydrukuje się również paragon fiskalny
B) poprzez wejście do historii faktur sprzedaży, po wybraniu dnia po prawej stronie będzie dostępna w kolumnie operacjeopcja drukuj na fiskalnej

4) W panelu sterowania trzeba ustawić w:

A) Opcjach regionalnych: date w formacie: rrrr-MM-dd, separator daty –
B) Format liczb gdzie separatorem będzie kropka . (domyślnie jest przecinek i trzeba to zmienić)  (panel sterowania -> opcje regionalne  -> dostosuj, format liczb)
C) Jeśli jest zablokowana (domyślnie nie jest) w zaporze udostępnić port 5432, lub podczas 1 połaczenia wyłaczyć zaporę, łatwo to sprawdzić poprzez uruchomienie programu w konsoli telnet elaboro.pl 5432 (uwaga, w vista trzeba włączyć specjalne uprawnienia aby uruchomić program telnet)

5) Pozostałe uwagi do pracy kontrolki ActiveX!

1) Bez odpowiedniego prawa, opcje drukowania na drukarce fiskalnej w historii sprzedaży będzie widoczna tylko w bierzącym dniu
2) Po wydrukowaniu paragonu, zmieni się status dokumentu na wydrukowana i nie będzie można  paragonu bez edycji nagłówka wydrukować jeszcze raz (opcja edycji nagłówka przelicza i dekretuje ponownie fakturę … proszę nie używać bez powodu)
3) Na dzień dzisiejszy tylko IE ma zaimplementowana poprawna obsługę activx więc nie jest możliwe drukowanie paragonów z innych przegladarek
4) Drukarkę fiskalna należy podłaczyć do szeregowego wyjscia RS232 -> Com1 
5) Port TCP 5432 musi być wolny do serwera, nie może być blokowany przez providera, w sieciach gdzie ustawiony jest filtr pakietów, prosimy administratora aby zwolnił ten port

Articles