Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Numery seryjne
  6. Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Magazyn -> Numery seryjne

Każdy towar/produkt może mieć:

– Domyślny wzór nadawania numerów seryjnych 

(opcja przydatna w przypadku produkowania wyrobów własnych. Dzięki niej system automatycznie możne nadawać kolejne numery seryjne dla wyprodukowanych towarów – dla każdej sztuki inny)

– Domyślny PN

(dodawany podczas edycji lub dodawania indeksu, numer ten jest wykorzystywany przy przyjęciu towaru)

– Symbol/etykieta

(numer, który możemy sami zdefiniować … lub np. określenie skrócone towaru), definiowany jest przy dodawaniu indesku lub jego edycji.
 

– Part Number

(numer partii – za pomocą numeru PN można określić numer każdej dostawy, bądź przypisać Numer Partii Producenta danego towaru. Gdy pole zostawimy puste, wypełni się domyślnie, jako numerem dokumentu przyjęcia PZ)
 

– Serial Number SN

(numer seryjny – za pomocą numeru SN można określić indywidualny numer nadany przez producenta danego towaru – seryjny. Bądź – nieseryjny, orkeślany zazwyczaj wtedy, jako Part Number PN.