Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Numery seryjne
  6. Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Jakie numery, symbole, etykiety można przypisać do towaru

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Magazyn -> Numery seryjne

Każdy towar/produkt może mieć:

– Domyślny wzór nadawania numerów seryjnych 

(opcja przydatna w przypadku produkowania wyrobów własnych. Dzięki niej system automatycznie możne nadawać kolejne numery seryjne dla wyprodukowanych towarów – dla każdej sztuki inny)

– Domyślny PN

(dodawany podczas edycji lub dodawania indeksu, numer ten jest wykorzystywany przy przyjęciu towaru)

– Symbol/etykieta

(numer, który możemy sami zdefiniować … lub np. określenie skrócone towaru), definiowany jest przy dodawaniu indesku lub jego edycji.
 

– Part Number

(numer partii – za pomocą numeru PN można określić numer każdej dostawy, bądź przypisać Numer Partii Producenta danego towaru. Gdy pole zostawimy puste, wypełni się domyślnie, jako numerem dokumentu przyjęcia PZ)
 

– Serial Number SN

(numer seryjny – za pomocą numeru SN można określić indywidualny numer nadany przez producenta danego towaru – seryjny. Bądź – nieseryjny, orkeślany zazwyczaj wtedy, jako Part Number PN.