Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Numery seryjne

Numery seryjne

Każdy z utworzonych indeksów może posiadać swój unikatowy numer seryjny – SN, jak również może mieć ogólny numer partii – PN.

dla przykładu:

Numer Seryjny – SN – np. telefony z numer IMEI, dyski twarde z numerami SN, unikatowe elementy z numerem seryjnym.

Numer partii – PN – cukier, węgiel, książki z part numberem, leki z numerem partii i datą ważności.

Articles