Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Aktualizacja programu

Aktualizacja programu

Zmiany i poprawki są wprowadzane do programu praktycznie codziennie, aby zaktualizować program należy:

Menu -> (prawa strona) -> Aktualizuj program

Podczas aktualizacji programu, nie powinien działać żaden użytkownik oraz powinno być otwarte tylko jedno okno przeglądarki aktualizującej program.

Poprawek jest 25, każda z nich robi sie około 1-3 min, gdyby trwało to dłuzej proszę wejść do menu, i zaktualizować jeszcze raz ( zwłaszcza gdyby „zwiesił” się na poprawce pierwszej,lub podczas pierwszej aktualizacji )

Uwaga! Aby program działał poprawnie nie należy przerywać procesu aktualizacji a pracę na programie zacząć po jego zakończeniu.

Prosimy jednak o nieaktualizowanie programu bez wyraźnej potrzeby, jeśli system działa stabilnie i nie potrzebujemy nowych funkcji, prosimy o niekorzystanie z tej funkcjonalności bez wyraźnej potrzeby.

Wersje swojego programu można sprawdzić w stopce menu.

Przed aktualizacją można sprawdzić w systemie demo, czy interesujący nas moduł został zaktualizowany (oczywiście System Demo należy przed takim sprawdzieniem również zaktualizować).

wejście do demo: 

login: demo

hasło: demo

Aktualizacja programu zarówno aktualizuje program, jak i dane w nim zawarte, np. synchronizuje dane programu ze sklepem (np. jeśli wprowadzimy indeksy poprzez Panel Administracyjny sklepu te indeksy ulegną usunięciu).

w praktyce są dwie strategie „aktualizacyjne”.

Pierwsza:

nie rusz, jak działa.

Druga:

jestem na bierząco (ta druga niesie ze sobą czasem szereg niespodzianek)