Pełna lista funkcji

Zapoznaj się z listą wszystkich funkcji systemu Elaboro

 • OPIS
 • Rozliczenia FIFO i średnia ważona
 • Obsługa urządzeń fiskalnych Posnet,Novitus,Innova,Elzab
 • Obsługa czytników i drukarek kodów kreskowych
 • Pełna obsługa numerów seryjnych i part numerów
 • Automatyczne wystawianie dokumentów gwarancyjnych
 • Wygodna kontrola płatności
 • Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych
 • Wielomagazynowość, z separacją odbiorców i towaru
 • Wielowalutowość
 • Elastyczny system cenników także w wielu walutach
 • Przypisanie cennika do klienta, rabaty i płatności
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy wraz z możliwością podłączania skanów
 • Rabaty i kontrola cen
 • Faktury w wielu językach
 • Faktury zaliczkowe i proforma
 • Wygodne rozliczanie faktur zaliczkowych
 • Limity kredytowe dla klientów i autoryzacja faktur
 • Możliwość przygotowywania dużej ilości zamówień i ofert
 • Możliwość autoryzacji faktur przelewowych
 • Śledzenie historii towaru
 • Automatyczne tworzenie zamówień przesunięcia z magazynu centralnego
 • Kursy walut
 • Automatyczne księgowanie KPiR oraz Pełna Księgowość
 • Automatyczne dokumenty kasowe KP KW
 • System akwizytorów i wygodne wyliczanie zysku na pracownika
 • System obsługi oddziałów firm i filii klientów wraz z adresami
 • Rozliczanie kart kredytowych i numerów umów ratalnych
 • Pełna edycja wyglądu faktur i wydruków
 • Receptury
 • Definicja wejścia i wyjścia receptury
 • Numery seryjne i part numery
 • Definicja wejścia i wyjścia receptury
 • Historia produkcji
 • Zlecenia produkcji
 • Kontrola stanów
 • Baza teleadresowa
 • Możliwość dodania wielu filii
 • Grupowanie odbiorców
 • Przydzielenie cenników
 • Rozbudowane raporty
 • Możliwość przypisania towarów
 • Skany dokumentów rejestrowych
 • Rejestr kontaktów
 • Uzgodnienia sald
 • Wezwania płatności
 • Przypisanie płatności i terminów
 • Automatyczne numery seryjne

 • Możliwość korekty
 • Korekty z cen netto i brutto
 • Rejestry VAT
 • Korekty sprzedaży i zakupu
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Każdy towar ma oprócz ceny średniej ważonej, cenę przyjęcia

 • Wystawianie dokumentów gwarancyjnych wg numerów seryjnych
 • Możliwość robienia „w locie” spisów z natury i inwentaryzacji
 • Obsługa indeksów obcych
 • Możliwość opisu każdego towaru
 • Elastyczny system marż na Kategorię, grupę towarową, podgrupę
 • Dokumenty przychodu, zmieniane w faktury zakupu
 • Możliwość podpięcia skanów pod każdy dokument wejścia
 • Możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu
 • Możliwość przygotowywania dużej ilości zamówień i ofert
 • Możliwość autoryzacji
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy
 • Podczas sprzedaży możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu
 • Automatyczne przyjmowanie na podstawie wystawionych dokumentów
 • Możliwość skorzystania z rozbudowanych baz
 • Serwisowanie środków trwałych jak i sprzedanego towaru
 • Kontrola serwisu na każdym etapie
 • Przyjęcie od klienta
 • Wysyłka do dostawcy/gwaranta wg gwarancji
 • Wysyłka do dostawcy/gwaranta z ręki
 • Przyjęcie z naprawy
 • Wydanie klientowi
 • Wczytywanie plików norma xml

 • Pełny przegląd kosztorysu
 • Podział na działy i pozycje
 • Kontrola RMS ( robocizny, materiałów, sprzętu)
 • Harmonogram budżetu wraz z zaawansowaniem budów
 • Kontraktowanie budżetów
 • Sprawdzanie zakupu vs kontraktowanie
 • Pełny podgląd zakupu na budowie
 • Analityczne zestawienie kosztów
 • Notatki z realizacji budżetu
 • Raporty zaawansowania z podziałem na definiowalne atrybuty
 • Zestawienie wykorzystania zakupionych materiałów
 • Zestawienie zakupionych materiałów
 • Wpisy do dzienników budowy
 • Podpinane skany dokumentów
 • Rozlicznie odbiorów wraz z rozliczeniem wykorzystanych materiałów
 • Przydział i rozliczenie pracowników
 • Harmonogramy wykorzystania RMS

 • Harmonogram rzeczowo finansowy
 • Przydzielanie kosztów na poziomie faktury zakupu
 • Kontrola uprawnień

 • Bardzo zaawansowane raportowanie
 • Automatyczne wyliczanie na podstawie dokumentów

 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr korekt sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr korekt zakupu VAT
 • Wyliczanie podatku VAT na bieżąco
 • Rozbudowane raporty
 • Każdej czynności biznesowej można przypisać dekret
 • Automatyczne księgowanie
 • Elegancki wydruk do pliku pdf
 • Zestawienie Roczne
 • Możliwość dodawania not do KPiR
 • KP
 • KW
 • Raporty kasowe
 • Automatyczne księgowanie w rozrachunkach i na saldach kontrahentów

 • Możliwość spięcia systemów z bankami zew.
 • Wielorachunkowość
 • Przygotowanie wyciągów do zaksięgowania, autoryzacji i księgowania
 • Bardzo rozbudowany system kontroli użytkownika

 • Możliwość utworzenia typów użytkowników
 • Ograniczenie pracy do wyznaczonych godzin
 • Ograniczenia funkcjonalności dla wybranych adresów IP

 • Rozbudowane Logi i raporty pracy programu
 • Około 300 praw pozwalających na bardzo szczegółową kontrolę pracy
 • DOSTĘPNOŚĆ
 • LISTA WSZYSTKICH DOSTĘPNYCH FUNKCJI
 • Rozliczenia FIFO i średnia ważona
 • Obsługa urządzeń fiskalnych Posnet,Novitus,Innova,Elzab
 • Obsługa czytników i drukarek kodów kreskowych
 • Pełna obsługa numerów seryjnych i part numerów
 • Automatyczne wystawianie dokumentów gwarancyjnych
 • Wygodna kontrola płatności
 • Automatyczne wystawianie dokumentów kasowych
 • Wielomagazynowość, z separacją odbiorców i towaru
 • Wielowalutowość
 • Elastyczny system cenników także w wielu walutach
 • Przypisanie cennika do klienta, rabaty i płatności
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy wraz z możliwością podłączania skanów
 • Rabaty i kontrola cen
 • Faktury w wielu językach
 • Faktury zaliczkowe i proforma
 • Wygodne rozliczanie faktur zaliczkowych
 • Limity kredytowe dla klientów i autoryzacja faktur
 • Możliwość przygotowywania dużej ilości zamówień i ofert
 • Możliwość autoryzacji faktur przelewowych
 • Śledzenie historii towaru
 • Automatyczne tworzenie zamówień przesunięcia z magazynu centralnego
 • Kursy walut
 • Automatyczne księgowanie KPiR oraz Pełna Księgowość
 • Automatyczne dokumenty kasowe KP KW
 • System akwizytorów i wygodne wyliczanie zysku na pracownika
 • System obsługi oddziałów firm i filii klientów wraz z adresami
 • Rozliczanie kart kredytowych i numerów umów ratalnych
 • Pełna edycja wyglądu faktur i wydruków
 • Receptury
 • Definicja wejścia i wyjścia receptury
 • Numery seryjne i part numery
 • Definicja wejścia i wyjścia receptury
 • Historia produkcji
 • Zlecenia produkcji
 • Kontrola stanów
 • Baza teleadresowa
 • Możliwość dodania wielu filii
 • Grupowanie odbiorców
 • Przydzielenie cenników
 • Rozbudowane raporty
 • Możliwość przypisania towarów
 • Skany dokumentów rejestrowych
 • Rejestr kontaktów
 • Uzgodnienia sald
 • Wezwania płatności
 • Przypisanie płatności i terminów
 • Automatyczne numery seryjne

 • Możliwość korekty
 • Korekty z cen netto i brutto
 • Rejestry VAT
 • Korekty sprzedaży i zakupu
 • Kontrola stanów magazynowych
 • Każdy towar ma oprócz ceny średniej ważonej, cenę przyjęcia

 • Wystawianie dokumentów gwarancyjnych wg numerów seryjnych
 • Możliwość robienia „w locie” spisów z natury i inwentaryzacji
 • Obsługa indeksów obcych
 • Możliwość opisu każdego towaru
 • Elastyczny system marż na Kategorię, grupę towarową, podgrupę
 • Dokumenty przychodu, zmieniane w faktury zakupu
 • Możliwość podpięcia skanów pod każdy dokument wejścia
 • Możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu
 • Możliwość przygotowywania dużej ilości zamówień i ofert
 • Możliwość autoryzacji
 • Rozbudowany system praw i uprawnień
 • Szybki podgląd cen i marż
 • Komentarze i opisy
 • Podczas sprzedaży możliwość tworzenia automatycznego przesunięcia z magazynu
 • Automatyczne przyjmowanie na podstawie wystawionych dokumentów
 • Możliwość skorzystania z rozbudowanych baz
 • Serwisowanie środków trwałych jak i sprzedanego towaru
 • Kontrola serwisu na każdym etapie
 • Przyjęcie od klienta
 • Wysyłka do dostawcy/gwaranta wg gwarancji
 • Wysyłka do dostawcy/gwaranta z ręki
 • Przyjęcie z naprawy
 • Wydanie klientowi
 • Wczytywanie plików norma xml

 • Pełny przegląd kosztorysu
 • Podział na działy i pozycje
 • Kontrola RMS ( robocizny, materiałów, sprzętu)
 • Harmonogram budżetu wraz z zaawansowaniem budów
 • Kontraktowanie budżetów
 • Sprawdzanie zakupu vs kontraktowanie
 • Pełny podgląd zakupu na budowie
 • Analityczne zestawienie kosztów
 • Notatki z realizacji budżetu
 • Raporty zaawansowania z podziałem na definiowalne atrybuty
 • Zestawienie wykorzystania zakupionych materiałów
 • Zestawienie zakupionych materiałów
 • Wpisy do dzienników budowy
 • Podpinane skany dokumentów
 • Rozlicznie odbiorów wraz z rozliczeniem wykorzystanych materiałów
 • Przydział i rozliczenie pracowników
 • Harmonogramy wykorzystania RMS

 • Harmonogram rzeczowo finansowy
 • Przydzielanie kosztów na poziomie faktury zakupu
 • Kontrola uprawnień

 • Bardzo zaawansowane raportowanie
 • Automatyczne wyliczanie na podstawie dokumentów

 • Rejestr sprzedaży VAT
 • Rejestr korekt sprzedaży VAT
 • Rejestr zakupu VAT
 • Rejestr korekt zakupu VAT
 • Wyliczanie podatku VAT na bieżąco
 • Rozbudowane raporty
 • Każdej czynności biznesowej można przypisać dekret
 • Automatyczne księgowanie
 • Elegancki wydruk do pliku pdf
 • Zestawienie Roczne
 • Możliwość dodawania not do KPiR
 • KP
 • KW
 • Raporty kasowe
 • Automatyczne księgowanie w rozrachunkach i na saldach kontrahentów

 • Możliwość spięcia systemów z bankami zew.
 • Wielorachunkowość
 • Przygotowanie wyciągów do zaksięgowania, autoryzacji i księgowania
 • Bardzo rozbudowany system kontroli użytkownika

 • Możliwość utworzenia typów użytkowników
 • Ograniczenie pracy do wyznaczonych godzin
 • Ograniczenia funkcjonalności dla wybranych adresów IP

 • Rozbudowane Logi i raporty pracy programu
 • Około 300 praw pozwalających na bardzo szczegółową kontrolę pracy
© Copyright - logos.pl