Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. KPIR
  5. problemy i pytania

problemy i pytania

Nie pojawia się wpis w KPiR

zauważyłam problem, że robiłam zakup, wprowadzałam na magazyn ten zakup , podając numer faktury i kwote netto, ale obecnie po wygenerowaniu KPiR kwota tam jest zerowa… dlaczego?

odpowiedź:

aby pojawił się wpis w KPIR muszą być spełniowne warunki

1) dokument ( np. faktura zakupu ) musi mieć wybrany dekret, a te dekret musi mieć przypisaną kolumnę w KPIR

2) punkt musi być uwzględniony w raportowaniu