Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż

Sprzedaż

Opis modułu sprzedaży

Menu -> Sprzedaż

Proces wystawienia dokumentu sprzedaży (faktury lub paragonu) dzieli się na 2 fazy:

1) zamówienia, wpisanie ilości, cen, produktów, rabatów, numerów seryjnych ect.

2) realizacji, czyli zmiany zamówienia w dokument docelowy

Można wystawić dowolną ilość zamówień, co pozwoli nam jednocześnie pracować nad wieloma dokumentami sprzedaży.

Każde zamówienie może mieć status:

– otwarte

– zamknięta (czyli właścicielem jest ktoś inny)

– bieżące

aby zmienić status zamowienia niezbędne opcje są w kolumnie operacje.

Articles