Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Akwizytor

Akwizytor

1) Dodawanie akwizytorów:

Menu -> Konfiguracja -> Tabele -> Tabela akwizytorzy

1.1) opcja „zawsze” potrzebna przy dużej ilości akwizytorów (powyżej 50), rozwijana lista ogranicza widoczność do 50 (później trzeba filtrować), a niektórzy mogą być używani znacznie częściej …i oni przy zaznaczeniu zawsze pojawiają się zawsze i na samym początku

2) Niezbędne Prawa: 

kolumna_akwizytor: Pokazuje kolumnę akwizytor w zamówieniu sprzedaży

nie_ustawiaj_akwizytora: Przy tworzeniu zamówienia sprzedaży pole akwizytor

ustaw puste tabela_akwizytor: Edycja tabeli akwizytor

3) Działanie: 

Jeśli w szczegółach zamówienia sprzedaży ustawiony jest akwizytor, do każdego dodanego towaru / usługi przypisany jest akwizytor (skrót widać w kolumnie A – skrót akwizytora) Jeśli trzeba zmienić akwizytora w danej pozycji, klikamy na kolumnę A i wybieramy akwizytora z listy

4) Raporty: 

w części raportów występuje filtr po akwizytorze, proszę zwrócić uwagę, że akwizytor może być przypisany do nagłówka faktury (w szczegółach) i do konkretnej pozycji. Zatem filtrując po akwizytorze gdzie pokazuje tylko sumy faktur (weźmie je z nagłówka, więc ze szczegółów faktury) i może dać inny wynik niż po pozycjach (towarach/usługach). Zatem jeśli stosujecie na jednej fakturze kilku akwizytorów, powinniście robić raporty po towarach/usługach

4.1) W tej chwili są dostępne raporty: 

po fakturach: Raport sprzedaży z wyszukiwaniem wszystkie punkty po pozycjach: Raport sprzedaży towarów i usług jeśli by był potrzebny filtr na jakimś jeszcze pisz na maila