Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Rejestracja

Rejestracja

1) Rejestracja nowej firmy polega na wypełnieniu formularza w zakładce rejestracja na stronie www.logos.pl

Pole: Niepowtarzalny identyfikator firmy najlepiej gdy zawiera uproszczoną nazwę firmy, przykładowo po zarejestrowaniu program będzie dostępny pod adresami:

lub

te pole nie powinno zawierać znaków specjalnych, polskich liter, spacji.

o różnicy między http i https można przeczytać:

http://elaboro.pl/ksiazka/konfiguracja/ssl

2) Po wciśnięciu klawisza rejestruj

System będzie inicjował skrypty, nadawał adres oraz instalował niezbędne składniki oprogramowania. Ta operacja może trwać nawet kilka minut, prosimy w tym czasie nie przerywać pracy programu! Może skutkować to niepełnym wygenerowaniem skryptów.

3) Czynności po rejestracji

Po rejestracji KONIECZNA jest aktualizacja programu. Po prawej stronie w Menu jest opcja:

Menu -> (prawa strona) -> Aktualizuj program

program aktualizuje bazy, struktury i pola niezbędne do pracy.

4) Okres pracy po rejestracji, promocje, umowa.

W przypadku niepoinformowania firmy Elaboro, przyjmuje się domyślnie, że rejestrująca firma wybrała promocję 2 miesiące gratis. Elaboro Online System, zastrzega sobie możliwość skasowania konta w przypadku niezalogowania się do systemu przez okres 30dni w okresie bezumownym (pierwsze 2 miesiące).

Uwaga, przez pierwsze 2 miesiące można korzystać z nowego systemu za darmo. Po tym okresie można, zachowując wszystkie wpisane dane przedłużyć działanie systemu o kolejny miesiąc lub rok, opłacając abonament według cennika.

Wypełnienie formularza rejestracyjnego jest konieczne dla założenia konta w systemie i nie pociąga za sobą jakichkolwiek zobowiązań finansowych .

Rejestracja nowego systemu może trwać kilka minut, prosimy o cierpliwość.

Rejestracja Elaboro Online System może być przeprowadzona wyłącznie w celu rejestracji firmy przez potencjalnego klienta.  Rejestracja nowego systemu w innych celach, może zostać potraktowane jako czyn noszący znamiona nieuczciwej konkurencji. 

 Uwaga !

Bardzo ważne jest aby po rejestracji,  podczas pierwszego uruchomienia systemu , przeprowadzić aktualizację systemu.

Articles