Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Księga Handlowa (pełna ks...
  5. problemy i pytania

problemy i pytania

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK

Jak usunąć zapisy dotyczące konkretnego dokumentu z FIK, np zapisy dotyczące faktury zakupu

1) generalnie usuwać wprost zapisów z FIK w myśl ustawy nie wolno ( będzie dziura w numeracji ), a powinna być ciągłość numeracji.

2) aby „usunąć” zapisy z FIK należy cofniąć dokument źrółowy ( w tym wypadku fakturę zakupu) co zpowoduje:

– dodanie literki U przed numerem dokumentu zaksięgowanego
– wyzerowanie wpisów winien i ma w księdze handlowej

zrealizowanie cofniętej faktury spowoduje dodanie kolejnych wpisów do FIK