Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Banki
  5. Dodanie nowego banku

Dodanie nowego banku

Dodawanie nowego Banku odbywa się za pomocą modułu Konfiguracja:

Menu -> Konfiguracja -> Dane firmy – najważniejsze parametry – >Najważniejsze tabele konfiguracja systemu-> Dane podstawowe -> Lista banków

Następnie za pomocą przycisku Dodaj nowy Bank dodajemy Nowy Bank.