Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Użytkownicy problemy
  6. Dodałem usera i zapomniałem hasła

Dodałem usera i zapomniałem hasła

Dodałem usera i zapomniałem hasła

odpowiedź:

każdemu użytkownikowi można nadać nowe hasło

menu->konfiguracja->ustaw użytkownikowi nowe hasło