Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. W historii faktur mam coś innego niż na wydruku faktury

W historii faktur mam coś innego niż na wydruku faktury

W historii faktur mam coś innego niż na wydruku faktury, co mam zrobić ?

odpowiedź

menu -> sprzedaż ->edycja odbiorcy -> ( szukamy odbiorcę ) -> potem na niebieskim tle rozwijamy jego dane

Dane odbiorcy składają się z :

Na fakturze drukuje się pole Pierwsza linia nazwy na fakturze, więc aby drukował się na fakturze poprawny odbiorca …nalezy poprawić te pole i zaktualizować.