Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. Przy sprzedaży prosi o podanie nr seryjnego produktu, mimo że jest nieseryjny

Przy sprzedaży prosi o podanie nr seryjnego produktu, mimo że jest nieseryjny

Przy sprzedaży prosi o podanie nr seryjnego produktu, mimo że jest nieseryjny

odpowiada za to prawo:

sn_tylko_bramka

które wymaga, wpisania numerów. Kiedy ten tryb jest włączony można wpisywac numery na bramce numerów, co pozwala oddzielić proces wystawiania faktur od sczytania numerów, co pozwola na lepszą kontrolę wydawanego towaru w magazynach zew.

więcej: