Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Zawartość magazynu
  6. Wyszukiwanie indeksów

Wyszukiwanie indeksów

w polu szukaj można zawężyć pole wyszukiwania poprzez ujęcie frazy szukanej w nawiasy kwadratowe i dodanie indetyfikatora wyszukiwania:

[xxxxx]E   – szuka po symbolu

[xxxxx]O   – szuka po indeksie obcym

[xxxxx]P   – szuka po producencie

[xxxxx]K   – szuka po kodzie kreskowym

dzie xxx …to dowolna fraza wpisane w pole szukaj.

bez nawiasów kwadratowych, szuka w magazynie od razu po wszystkich danych