Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. Chciałbym poprawić daty na fakturze

Chciałbym poprawić daty na fakturze

Aby poprawić daty na fakturze należy wejść do historii sprzedaży i w kolumnie operacje edytować nagłówek sprzedaży:

gdyby taka opcja nie była widoczna prawdopodobnie jest ustawiona data w zamknięciu okresu rozliczeniowego:

menu->konfiguracja->

 i zmienić pola daty