Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Dokumenty Rozchodu

Dokumenty Rozchodu

Elaboro Online System umożliwia prowadzenie dokumentacji ruchów magazynowych na podstawie dokumentów wyjściowych:

Rozchód Wewnętrzny – RW

Rozchód Zewnętrzny – WZ

Rozliczenie Inwentaryzacji – INWRW

Likwidacja Towaru – LT

Przekazanie Towaru – PT

Rozliczenie Produkcji – RP

Menu -> Magazyn -> Rozchód

Articles