Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Dokumenty Przychodu
  6. Historia Przychodu

Historia Przychodu

Menu -> Magazyn -> Historia przychodu

Podgląd do wszystkich operacji Przychodu z danego magazynu, z podziałem na dni, miesiące, lata. Podgląd liczby zrealizowanych dokumentów przy danym dniu. Po kliknięciu na interesującą nas datę, wyświetla się podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danego Przychodu z podziałem na typy (PW, PZ, INWPW, PP). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk specyfikacji z numerami seryjnymi oraz wydruk dokumentu Przychodu). Możliwość dokonania edycji nagłówka dokumentu lub cofnięcia dokumentu do edycji – ograniczona prawami użytkownika. Numer wystawionego dokumentu zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia przchodu.

Możliwość wyszukania konkretnego dokumentu na podstawie jego numeru bądź też konkretnego dostawcy (Szukaj …).