Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Edycja ustawień menu

Edycja ustawień menu

Istnieje możliwość indywidualnych ustawienia wyglądu Menu (Elaboro Online System), dla danych Typów użytkoników w taki sposób, aby wyświetlone były tylko te funkcje systemu, które są niezbędne do pracy. Ustawienie te poprawia czytelność i szybość pracy.

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników -> Edytuj menu

Dodawanie/usuwanie widoku funkcjonalności polega na zaznaczaniu/odznaczeniu jakie funkcje mają być pokazywane, bądź ukryte.

Aby w/w ustawienia zadziałały musi być ustawione Prawo  konfiguracji Maski Typu:

prawo: maska_typu_na_menu

włączając użytkownikowi to prawo , włącza się „maskę uprawnień”

Articles