Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Edycja ustawień menu

Edycja ustawień menu

Istnieje możliwość indywidualnych ustawienia wyglądu Menu (Elaboro Online System), dla danych Typów użytkoników w taki sposób, aby wyświetlone były tylko te funkcje systemu, które są niezbędne do pracy. Ustawienie te poprawia czytelność i szybość pracy.

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników -> Edytuj menu

Dodawanie/usuwanie widoku funkcjonalności polega na zaznaczaniu/odznaczeniu jakie funkcje mają być pokazywane, bądź ukryte.

Aby w/w ustawienia zadziałały musi być ustawione Prawo  konfiguracji Maski Typu:

prawo: maska_typu_na_menu

włączając użytkownikowi to prawo , włącza się „maskę uprawnień”

Articles