Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Korekty
  5. problemy i pytania – KR

problemy i pytania – KR

Nie mogę skorygować praragonu typu B

Paragonu typu B, nie można skorygować więcej :

elaboro.pl/ksiazka/sprzedaz

Faktura korygująca zbiorcza na kilka faktur

W tej chwili nie ma w programie funkcjonalności, aby na jednym dokumencie wpisywać kilka korekt do kilku faktur, trzeba ten dokument rozbić na poszczególne korekty