Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Produkcja – Konfekcjonowanie

Produkcja – Konfekcjonowanie

Menu -> Magazyn -> Produkcja – konfekcjonowanie

Moduł przeznaczony dla firm produkujących, bądź składających  swoje pojedyńcze wyroby w jeden gotowy.

Aby zacząć produkować, należy przygotować Receptury, dzięki którym będzie można zlecać produkcję, jak również w późnijeszym etapie kontrolować cały proces.

Tworzenie Receptur – elaboro.pl/ksiazka/produkcja/receptury

Articles