Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Dokumenty Przychodu
  6. Tworzenie dokumentu Przychodu

Tworzenie dokumentu Przychodu

Menu -> Magazyn -> Przychód -> Przychód

Panel do tworzenia/edytowania zamówień dokumentów Przychodu.

Pierwszym ekranem jest filtr zamówień Przychodu, gdzie znajdują się wszystkie, przygotowane, ale jeszcze niezrealizowane zamówienia.

Zamówienia te można edytować, drukować, bądź też realizować.

Aby utowrzyć nowe zamówienie należy nacisnąć przycisk – Utwórz zamówienie, a nastepnie z listy rozwijanej wpozycji – Rodzaj przychodu – określić rodzaj dokumentu (PW, PZ, INWPW, PP) oraz utowrzyć zamówienie.

Utworzone zamówienie należy wypełnić pozycjami dodawanym z lewego menu magazynu, określić ich ilość oraz cenę, a następnie zamknąć zamówienie, które w tym momencie przekształca się w dokument magazynowy.

Na etapie przyjmowania towaru (zakładka Nr seryjne) można również określić szczegółowe parametry dotyczące poszczególnego produktu na przykład – Numery seryjne, Numery partii, okres gwarancji.

Zamykając dokument PW, można jednocześnie wydrukować etykiety na przkład z kodami kreskowymi zawierającymi unikatowy numer seryjny danego produktu, bądź etykietę z numerem partii.

Aby to zrobić należy rozwinąć szczegóły nagłówka dokumentu, zaznaczyć – Drukuj etykiety oraz zamknąć dokument.