Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Kodowanie SSL

Kodowanie SSL

Aby w znacznym stopniu podnieść bezpieczeństwo pracy na Elaboro Online System, można włączyć kodowanie SSL. W ten sposób można zapobiec możliwości przechwycenia danych przez innych użytkowników internetu.

Aby włączyć kodowanie SSL, należy zmienić adres uruchamiania programu poprzez dodanie literki „s” do słowa http, np.:

zmienić na https://demo.logos.pl