Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. Podczas wystawiania zamówienia, okazało się że numer seryjny jest źle przypisany do indeksu

Podczas wystawiania zamówienia, okazało się że numer seryjny jest źle przypisany do indeksu

Jeśli w fakturze zakupu zostały źle przypisane numery seryjne do indeksów, lub np. zostały zamienione  ( nie ten numer do indeksu ), podczas sprzedaży numery nie będą mogły zostać przypisane.

Aby to poprawić należy wejść do dokumentu przyjęcia danego numeru seryjnego (np. Faktyry zakupu w historii faktur zakupu )

menu->zakup->historia zakupu->wybór faktury

faktura będzie podzielona na dwie sekcje :

1) zawartość faktury zakupu

2) numery seryjne

w sekcji numery seryjne będzie podświetlony numer przyjęcie w kolumnie Lp sn. i klikając na niego można wejść do edycji numeru seryjnego:

tam można wpisać prawidłową wartość numeru seryjnego.

Uwaga ! ważne jest aby nie zmieniać wpisów dotyczących numerów dokumentów gdyż numer seryjny straci powiązanie z dokumentami źródłowymi.