Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Czy numerację dokumentów można zmienić? Numery i rok bieżący

Czy numerację dokumentów można zmienić? Numery i rok bieżący

numerację i format numerów na dokumencie ustala się :

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur (Menu górne )

Format numeru

Najczęściej numer ma postać:

numer dokumentu / oddział (punkt sprzedaży) / rok

w przypadku potrzeby numeracji miesięcznej przykładowy schemat powinien wyglądać np tak:

[nr]/[nr_pkt]/[rok]/[miesiac]

zmienne:

[nr] – numer dokumentu, ta zmienna zawsze powinna być w schemacie

[rok] – rok

[miesiac] – miesiac , gdy jest ta zmienne co miesiąc zerowana jest numeracja

[mm] – miesiąc, nie zeruje numeracja, numeracja jest ciągła w ramach roku

Liczniki

Numery dokumentów znajdują się:

Menu -> Konfiguracja -> Edytuj punkt sprzedaży -> Numery faktur (Menu górne )

Rok bieżący na fakturach ustala się w:

Menu -> Konfiguracja -> Zamknięcie okresu

Articles