Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Dane firmy
  6. Dane punktu sprzedaży

Dane punktu sprzedaży

W programie może być dowolna ilość magazynów w którym każdy magazyn może mieć swoje własne linie numeracyjne, swoje własne stoki magazynowe itp itd

menu -> konfiguracja -> edytuj punkt sprzedaży

bardzo ważnym przełacznikiem jest przełącznik Raportuj, dzieki niemu zapisy z danego punktu pojawią sie np. w KPiR