Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Czy numerację dokumentów ...
  6. Zmienne w numeracji faktur

Zmienne w numeracji faktur

[rok] – rok ( zmienna ustawiana w konfiguracji _

[miesiac] – miesiac ( zmienna pobierana automatycznie , po ustawieniu tej zmiennej nr nie będzie brany z liczników, a ustawiony kolejny z miesiąca)

[nr_pkt] – numer punktu ( zmienna pobierana automatycznie )

[nr] – numer ( zmienna pobierana automatycznie )