Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Numery seryjne
  6. Domyślne numery seryjne

Domyślne numery seryjne

Menu -> Magazyn -> Zawartość -> (kliknięcie na nazwę indeksu)

W momencie dodawania lub edycji indeksu (podstawowe cechy indeksu) można ustawić (zaznaczyć) opcję:

W dokumentach przyjęcia s/n wypełniaj automatycznie

( uwaga , zaznaczając tą opcje nie będzie można zmienić numeru na „nieseryjny” )

W momencie zaznaczenie powyższej opcji, system automatycznie przypisze, w momecnie wejścia danego towaru/produktu – PZ, PW, indywidualne numery seryjne wg wzoru zapisanego w polu:

Definicja nr seryjnego s/n

w tym polu można używać zmiennych:

[numer]– licznik numerów;
[podgrupa]– podgrupa;
[indeks]– indeks;
[symbol]– symbol indeks;
[ID]– kod numeryczny indeksu;
[kolejny]– kolejny nr. z przedrostka;

Każdy indeks może mieć swoją definicję nadawania numerów seryjnych, jednak aby za każdym razem nie definiować jej ponownie można użyć domyślnej definicji numeru seryjnego.

Menu -> Konfiguracja -> Najważniejsze tabele -> Stałe -> Magazyn -> Numery seryjne: