Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Księga Handlowa (pełna księgowość)
  5. Edycja dekretów

Edycja dekretów

Edytować schematy dekretowania można

Menu -> księgowość -> edycja schematów dekretowania