Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. co to znaczy przy operacjach (wystawiam fakturę) – zwolnij bieżącą, autoryzuj fakturę

co to znaczy przy operacjach (wystawiam fakturę) – zwolnij bieżącą, autoryzuj fakturę

co to znaczy przy operacjach (wystawiam fakturę) – autoryzuj fakturę, 
zwolnij bieżącą ?  

Dla faktur przelewowych, lub gdy forma płatności niezgadza się z przyjętą kwotą faktury, lub jest przekroczony limit kredytowy,
można tak ustawić system że bez autoryzacji nie zrealizuje zamówienia do faktury.
Aby zrealizować ( zaksięgować) te zamównie musi je ktoś zautoryzować lub osoby wystawiająca musi mieć prawo do autoryzacji dokumentu.

  zamówienie ma statusy :

– bieżąca to znaczy że jest zajęta przez kogos ( inny nie może zmienić , każdy dodany towar dodaje sie do tej faktury ) , opjca : ustaw bieżącą
– wolna  

przy jednym mam ustaw bieżącą, a przy drugim zwolnij ?

w kolumnie status, powinno być napisane kto jest właścicielam zamówienia , ta osoba poprzez kliknięcie na numer zamówienia może je edytować, poprawiać i zrealizować do faktury. Jeśli nie jest się właścicielem zamówienia można jedynie przeglądać dokument.