Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Czy numerację dokumentów można zmienić? Numery i rok bieżący
  6. Rok bieżący na dokumentach

Rok bieżący na dokumentach

Rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur