Logos Online System

  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Konfiguracja
  5. Czy numerację dokumentów ...
  6. Rok bieżący na dokumentach

Rok bieżący na dokumentach

Rok przy numerze faktury dodawany jest z opcji:

menu -> konfiguracja -> zamknięcie okresu i wyświetlanie faktur