Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Dzisiejsza sprzedaż

Dzisiejsza sprzedaż

Menu -> Sprzedaż -> Dzisiejsza sprzedaż

Podgląd do wszystkich wystawionych dokumentów sprzedaży z bieżącego dnia. Podgląd w postaci tabeli z wyszczególnionymi najważniejszymi informacjami danej sprzedaży (faktura, numer faktury, wartość faktury, sposób płatności, odbiorca, wystawca faktury). Możliwość dokonania wszelkich operacji związanych z danym dokumentem (możliwość dodania komentarza, podpięcia zeskanowanych dokumentów, jak również wydruk gwarancji oraz samej faktury, wydruk na kasie fiskalnej). Możliwość dokonania edycji nagłówka lub cofnięcia faktury – ograniczona prawami użytkownika, wykorzystywana tylko w przypadku konieczność modyfikacji faktury. Numer wystawionej faktury zostaje przypisany na stałe do zrealizowanego zamówienia sprzedaży. W górnym pasku nawigacji zamieszczone zostały skróty do rożnych operacji powiązanych z dzienną sprzedażą (raport sprzedaży, zamówienie sprzedaży, zamówienie korekta sprzedaży).