Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Użytkownicy problemy
  6. Zmieniłem swój typ użytkownika na księgowość i nie mogę tego zmienić

Zmieniłem swój typ użytkownika na księgowość i nie mogę tego zmienić

podczas edycji użytkownika zmieniłem typ użytkownika z admin na księgowość , i nie moge tego zmienić  ( typ księgowość nie ma prawa do zmieny typu użytkownikowi ) , co mam zrobić ?

proszę wykonać wszystkie poprawki, w przypadku gdy w systemie nie ma ani jednego użytkownika o typie „admin”, system podczas wykonywania poprawek automacztycznie zmieni wszystkim użytkownikom typ na „admin” umożliwiając przez to edycję usatwień.

Uwaga ! jeśli coś takiego nastąpi prosze o edycję ustawień użytkowników po praz kolejny gdyż system praw ulegnie całkowitej rekonfiguracji.

Zalacamy aby jeden z loginów był przeznaczony do administracji systemem, o typie admin. I z przyczyn bezpieczeństwa aby tan login nie był używany do codziennej pracy.