Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Banki
  5. problemy i pytania

problemy i pytania

Błąd run time error

wyskakuje mi taki błąd:

Powodem tego błędu są źle ustawiony separator licz dziesiętnych lub data

W panelu sterowania trzeba ustawić w:

A) Opcjach regionalnych: date w formacie: rrrr-MM-dd, separator daty –
B) Format liczb gdzie separatorem będzie kropka . (domyślnie jest przecinek i trzeba to zmienić)  (panel sterowania -> opcje regionalne  -> dostosuj, format liczb)