Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Księga Handlowa (pełna ks...
  5. Księgowanie Kosztów &#821...
  6. Księgowanie Kosztów – zakupu FZ

Księgowanie Kosztów – zakupu FZ

Księgowanie kosztów FZ

podczas wyprowadzania do systemu faktury zakupowej wybiera się dekret:

aby zobaczyć te okno w programie należy wcisnąć:

domyślny dekret dla zakupu można zdefiniować

menu -> księgowość -> Operacja schematy księgowania

 w tej opcji można podpiąć dekret, aby go zedytować lub dodać inny

menu -> księgowość -> edycja dekretów

prawidłowa definicja dekretu faktury zakupu powinna wygladać :