Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Sprzedaż
  5. Problemy i pytania &#8211...
  6. Podczas podglądu listy towarowej mam ustawiony „widok uproszczony” i nie jestem w stanie tego zmienić

Podczas podglądu listy towarowej mam ustawiony „widok uproszczony” i nie jestem w stanie tego zmienić

Podczas podglądu listy towarowej mam ustawiony „widok uproszczony” i nie jestem w stanie tego zmienić:

winne temu jest przełącznik w typach urzytkownika :

wszystkie prawa oznaczone w opisie powinny być ustawione na „0”

więcej o tym temacie można przeczytać :