Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Dokumenty Rozchodu
  6. Raport Rozchodu

Raport Rozchodu

Menu -> Raporty -> Raport Rozchodu

Raport Rozchodu – towary

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu z podziałem na konkretny towar. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania. 

Raport Rozchodu – dokumenty

Raport pokazujący wszystkie dokumenty wychodzące z magazynu. Za pomocą filtra można określić szczegóły wyszukiwania.