Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Dodanie użytkownika

Dodanie użytkownika

Możliwe są 2 sposoby dodania nowego użytkownika do systemu:

1) Kreator użytkowników (opcja polecana)

Menu -> Konfiguracja -> Kreator użytkownika

Dodawanie użytkownika za pomocą kreatora użytkownika, polega na wyborze odpowiedniego typu:

Następnie wypisaniu szczegółowych, nie powtarzalnych danych personalnych użytkownika:

Stworzony w ten sposób użytkownik będzie miał automatycznie przypisane prawa danego typu użytkowników (np. detal, hurt, admin, księgowość, serwis, …).

więcej na temat grup użytkowników -> elaboro.pl/ksiazka/uzytkownicy/prawa%20typu

2) Dodanie użytkownika ręczne wraz z ręcznym zaznaczeniam praw (opcja dla zaawansowanych)

Menu -> Konfiguracja -> Dodaj użytkownika

Opcja ta od poprzedniej różni się tym, że wszystkie dostępne prawa trzeba przypisać ręcznie. Jednakże danego użytkownika i tak należy przypisać do danej grupy (typu użytkowników) … czyli będą przypisane dla niego wcześniej ustalone prawa. Dlatego na tym poziomie będzie można manipulowac tylko prawami Neutrlanymi (Prawa usera).