Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Rejestry VAT

Rejestry VAT

Drukuje pusty rejestr

System generuje mi pusty raport,  co mam zrobić ?

odpowiedź:

W rejestrze VAT pokazują się dokumenty tylko z punktów skierowanych do uwzględniebnia:

menu -> konfiguracja -> edytuj punkt :

  punkt w raportach całościowych