Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Środki trwałe i wyposażen...
  5. Nadawanie numeru inwentarzowego

Nadawanie numeru inwentarzowego

Podczas dodawnia indeksu środka trwałego / wyposażenia 

można zdefiniować sposób nadawania numeru inwentarzowego

są 2 metody

1) wypełnia po zamknieciu dokumentu.

pozwala na wypełnienie danych środka trwałego, i system na podstawie tych danych nadaje wg zdefiniowanego wzroru numer inwentarzowy

2) wypełnia przed zamknięciem, pozwala na wpisanie „z ręki” numeru , system na podstawie danych „domyslnych” zdefiniowanych w indeksie nadaje numer który można później edytować