Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Spis z natury
  6. Zrobienie spisu z natury

Zrobienie spisu z natury

Procedura robienia spisu z natury:

1) Przed rozpoczęciem spisu z natury „prostujemy” wszystkie stany magazynowe

menu-> raporty -> sekcja magazyn -> Wyrównanie stanów magazynowych wg ruchu towaru

2) wygenerowanie stanów nagazynowy z danego dnia, proszę zauważyć, że jest możliwość zrobienia (wpisania) stanów magazynowych  z dniem wcześniejszym np.  1 stycznia, systuacja taka może być potrzebna, gdy jest już po spisie z natury (mamy wydrukowaną inwentaryzację), wtedy możmy już  rozpocząć sprzedaż, a stany magazynowe wpisywać równolegle.

Program na podstawie ruchu towaru obliczy nam ilość jaka powinna być na magazynie z dniem rozpoczęcia spisu oraz cenę zakupu średnią ważoną.

uwaga procedura generowania stanów może być długotrwała, program liczy wszystkie wejścia i wyjścia towaru oraz na tej podstawie ustala ilości, więc może to przy dużej ilości dokumentów trwać dość długo.

po wygenerowaniu spisu, drukujemy go i spisujemy faktycznie towary z magazynu

2) wpisanie ilości wpisujemy do programu ilości ze spisu z natury z danego dnia

3) Zamykamy spis, a program sam generuje zamówienie przychodu i zamówienie rozchodu,

4) Utworzy nam się automatycznie dokument zamówienia przychodu wew. i rozchodu wew. wchodzimy do tych dokumentów i sprawdzamy.

menu – > zakładka magazyn – > przychód ( lub rozchód )

5) zamykamy zamowienie przychódu i zamówienie rozchódu

aby zamknąć wchodzimy do zamówień przychodu (lub rozchodu) wchodzimy w bieżące zamówienie sprawdzamy je i zamykamy.

więcej o przychodach można przeczytać:

Zamykając zamówinie przyjęcia i zamówienie rozchodu ,  wyrównujemy ilość na magazynie z dniem otwarcia spisu z natury.