Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Poczta, konfiguracja w do...
  6. Podpinanie maili pod gmail

Podpinanie maili pod gmail

Do obsługi kilku kont poczty elektronicznej jednocześnie zwykle korzysta się z programów specjalnie do tego przygotowanych, jak choćby Outlook Express, czy Thunderbird. Ale nie jest to jedyna możliwość. Można też odpowiednio skonfigurować konto pocztowe Google (czyli Gmail) tak, aby pobierało ono pocztę z innych kont, trzymając ją w jednym tylko miejscu. Wykonanie tego jest na prawdę łatwe.

Po zalogowaniu się na konto Gmail należy w prawej części okna kliknąć ikonkę koła zębatego, aby rozwinęło się menu podręczne. W nim wybieramy i klikamy na opcję Ustawienia.

Po przeładowaniu strony, w jej górnej części będzie wyświetlona pozioma lista zakładek, spośród których wybieramy nas interesującą – czyli Konta.

Wówczas to wyświetlone zostaną opcje naszego obecnego konta gmail oraz ewentualnych innych kont zewnętrznych podpiętych pod pocztę Google. Aby dodać nowe konto (lub nasze pierwsze zewnętrzne konto) klikamy opcję Dodaj posiadane konto pocztowe POP3 znajdującą się w akapicie Sprawdzaj pocztę za pomocą POP3.

W wyświetlonym w ten sposób okienku należy podać adres email konta, które chcemy dopiąć do Gmaila, a następnie klikamy button Dalej.

W kolejnym oknie musimy wpisać dane konfiguracyjne dla konta zewnętrznego, czyli nazwę użytkownika, przy pomocy jakiej logujemy się do konta zewnętrznego, hasło do tego konta oraz adres serwera POP:

elaboro.pl

Na koniec klikamy button Dodaj konto… i cieszymy się z kilku poczt w jednym miejscu.