Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Problemy i pytania
  6. Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

Jak obniżyć, lub podwyższyć ceny sprzedaży całego magazynu ?

odpowiedź:

aby zmienić ceny o procent (wg cen zakupu lub innego cennika ) należy:

menu -> magazyn -> szybka zmiana cen -> kopiowanie cenników ->

i np. aby obniżyć cenę o 10% należy ustawić współczynnik na 0.9, a następnie zmien ceny