Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Użytkownicy i prawa
  5. Prawa grupy / typu użytkowników, podstawowe informacje

Prawa grupy / typu użytkowników, podstawowe informacje

Prawo grupy (typu użytkownika) posiada większą/nadrzędną wartość od prawa użytkownika, można mu przydzielić wartości:

  • Zawsze TAK (prawa dostępne dla wszystkich użytkowników danego typu)
  • Prawo usera (poziom neutralny – w tym przypadku prawa są przydzielane indywidualnie przy konfiguracji poszczególnego użytkownika)
  • Zawsze NIE (prawa zablokowane dla wszystkich użytkowników danego typu)

Jak zmienić prawa typu (grupy) użytkowników?

Menu -> Konfiguracja -> Typy użytkowników

Wybieramy typ użytkowników do edycji:

W przypadku ustawienia prawa na opcję: „Prawo usera”, decyduje indywidualne prawo użytkownika.

w przypadku problemów z logowaniem :