Logos Online System

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Logos Online System
  4. Magazyn
  5. Struktura Magazynu
  6. Prawa do edycji struktury magazynu

Prawa do edycji struktury magazynu

p_struktura_dodaj

p_struktura_edycja

p_struktura_usun

p_zawartosc

p_zmiana_indeksu

p_zmiana_gr_tow

p_zmiana_nazwy_indeksu

p_dodaj_nowy_towar

p_kasuj_tow

p_zmiana_pkwiu